Frontend ontwikkelaar met specialisatie Javascript en vue.js

Region Brussel

Omschrijving

Je zal terechtkomen in een klein team dat aan de basis staat van het nieuwe Webplatform Vlaanderen. Dit is een ambitieus greenfield platform waarop o.a. vlaanderen.be zal draaien. Vanuit je expertise als Javascript webdeveloper zal je meewerken aan het opzetten en uitwerken van de front in vue.js. De klemtoon ligt op front-end (VueJs), maar affiniteit met back-end NodeJs development en AWS is een pluspunt.

- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
- Aantoonbare opleiding met certificatie of gelijkwaardig door ervaring in programmeertalen en omgevingen zoals .Net (C#), Java/J2EE, PHP, ...
- Minimaal 3 jaar ervaring in een standaard programmeertaal in kwestie of 5 jaar ervaring in verwante omgevingen.
- Ervaring in het maken van technische analyses.
- Kan een ontwikkelteam leiden en ontwikkelaars coachen.
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
- Programmatieopdrachten zeer vlot kunnen uitvoeren: coderen, testen en debuggen. 
- Expert, doorgedreven kennis van een of meerdere programmeertalen en omgevingen zoals C#, Java/J2EE, PHP, … inclusief frameworks (bijv. Maven, ...).
- Expert zijn in gebruik van code versioning (vb. Subversion), testing & code profiling tools, en issue management tools (bijv Jira).
- Zeer goede kennis Object-oriented analyse & design en UML
- Gevorderde kennis en toepassing van Agile ontwikkelingsmethodiek, waarbij een leidende rol kan worden opgenomen.

Technische context

Informatie Vlaanderen werkt aan een nieuw webplatform dat een totaaloplossing zal bieden voor webcommunicatie en toeleiding tot dienstverlening van de Vlaamse Overheid.
Het nieuwe webplatform heeft als ambitie:
- een totaaloplossing aan te reiken met ondersteuning voor het beheren en publiceren van kwaliteitsvolle inhoud, op maat van professionele doelgroepen.
- burgers, ambtenaren en intermediairen kwaliteitsvolle inhoud over de overheid en haar dienstverlening te bieden en makkelijk vindbaar te maken.
Achterliggend zal het platform de mogelijkheid bieden aan entiteiten van de Vlaamse overheid om makkelijk hun inhoud te publiceren, te delen en gebruik te maken van standaardcomponenten.
Het webplatform zal leiden tot een vernieuwing van vlaanderen.be, overheid.vlaanderen.be en van een geleidelijke migratie en inkapseling van diverse entiteits- en productsites.
In plaats van een site die nu vrijwel volledig gevoed wordt door een centrale redactie, wordt overgeschakeld naar een meer decentrale redactie.
Dit initiatief past binnen de ambitie van het regeerakkoord over Vlaanderen Radicaal Digitaal en de vertaling ervan in doelstellingen van Informatie Vlaanderen (waartoe de afdeling Informatiekanalen behoort).

Business context

Het nieuwe Webplatform Vlaanderen bestaat uit volgende technologiebouwstenen:
- VueJS (en NextJS)
- Drupal 8
- GraphQL/Apollo
- AWS

 


Belangrijkste verantwoordelijkheden
Analyseren, ontwikkelen, testen en voortdurend verbeteren van UI as a Service.

Voorbeeldtaken

Deliverables
- Code / features / toepassingen
- Analyses
- Technische documentatie
- Demo’s en prototypes

Aanvullende info
De interviews vinden plaats binnen de twee weken

In de mate van het mogelijke werkt de externe medewerker vanop een eigen laptop met
virtuele toegangen tot de omgevingen van de klant.


SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

 • Sterke aantoonbare ervaring in ECMA-script 6 - Senior ( 8,00 jaar )

 • aantoonbare ervaring met GraphQL - Junior ( 3,00 jaar )

 • aantoonbare ervaring met Frontend frame works (Vue.js bij voorkeur) - Medior ( 5,00 jaar )

 • aantoonbare ervaring met Git Test Driven Development - Medior ( 5,00 jaar )

  • aantoonbare ervaring met Restfull webservices Databanken (MySql, Mongo, of andere) & SQL Continuous Integration, unit testing en functional testing Linux & Linux scripting Docker Solr, Elastic search Amazon Web Sevices - Medior ( 5,00 jaar )
  • Aantoonbare ervaring in een standaard programmeertaal of ervaring in eenverwante omgevingen.
  • Aantoonbare ervaring in het maken van technische analyses

  • Aantoonbare ervaring in gebruik van code versioning (vb. Subversion)/ testing & code profiling tools/issue management tools (bijv Jira).

  • Aantoonbare ervaring met het leiden van een ontwikkelteam en coachen van ontwikkelaars

  • Aantoonbare ervaring met het vlot uitvoeren van programmatieopdrachten: coderen, testen, debuggen

  • Aantoonbare grondige kennis van een of meerdere programmeertalen en omgevingen zoals C#, Java/J2EE, PHP, … inclusief frameworks (bijv. Maven, ...).

  • Aantoonbare grondige kennis van object-oriented analyse & design/UML

  • Aantoonbare grondige kennis en toepassing van Agile ontwikkelingsmethodiek/in staat om leidende rol op te nemen

  • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.

  • Aantoonbare opleiding met certificatie of gelijkwaardig door ervaring in programmeertalen en omgevingen zoals .Net (C#), Java/J2EE, PHP, ...

  • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands