Scrum master /Functional analyst

Region Brussel

Scrum master /Functional analyst

Start date: 04/01/2021

End date: 31/12/2021

Length: 13 months

Occupation: Full-time

 

 • Description

 •  Project management:

  - bewaken van de scope en de portfolio van het Team

  - aansturen van een Scrum Team / Agile Team voor de technische projecten: o.a. Identity & Authorization Management, Security & Privacy Logging (GDPR), .NET Framework gerelateerde projecten, Diagnostic Logging, Framework, NServiceBus implementatie, ...

  - beheren van de Product Backlog (opvolging vooruitgang, creëren PBI's, ...)

  - bug and Change Request management

  - organiseren van de Scrum ceremonies - rapportering naar RSVZ management.

  - gevraagde tijdsbesteding: +/- 70%

   

  Functionele Analyse van (veelal technische) projecten:

  - vb. zie hierboven - Opstellen van test cases, End-To-End testing

  - Faciliteren van interviews en workshops

  - tijdsbesteding: +/- 30%

  View less

 • Roles

 • Chef de projets

 • Confirmed   Functional Analyst

 • Confirmed   Scrum Master

 • Skills

 • .Net                Level    Expert   

 • Agile               Level    Expert   

 • BPMN             Level     Confirmed 

 • C#                   Level    Expert   

 • Database        Level    Confirmed   

 • DevOps          Level    Confirmed   

 • GIT                  Level     Confirmed   

 • SCRUM           Level    Expert   

 • UML                Level    Confirmed   

 •  Webservices Level    Confirmed   

 • Languages

 • Dutch or French         Native

 • English                       Nice to have

 • Locations

  1000 Bruxelles