Test Automation Specialist

Region Brussel

Test Automation Specialist

Duur: 63 weken

Start datum:19/10/2020

Eind datum: 31/12/2021

 

Beschrijving

- onderhoud en uitbreiding test automation framework gebaseerd op PageObjectDesignPattern met C# en TestLeft

- gebruik maken van Object Oriented Programming om het test automation framework onderhoudbaar te maken

- opstellen automated test scripts voor de Sequoia Applicatie op WPF UI

- opstellen automated test scripts voor de Sequoia Applicatie op soap web services

- opstellen van SQL Queries voor het ophalen en beheren van test data

- integratie automated tests in Continuous Integration/Continuous Deployment chain in AzureDevOps (uitvoering, reporting,..)

- opzetten en onderhouden infrastructuur voor automated software testing (servers, tool installations & configurations,...)

- uitbreiding test automation framework voor web interfaces

- begeleiden van teams bij het selecteren van de meest geschikte test cases voor test automation

- coachen en trainen van Junior test automation profielen - initiatieven nemen voor test automation verbeteringsinitiatieven (Specflow, BDD,...)

- ambassadeur voor test automation in de organisatie

 

Domains of expertise

   IT and Digital

 

Roles

   Spécialiste testing Automatisé4y.

Skills

   .Net5y.

   Agile3y.

   Azure2y.

   C#3y.

   DevOps2y.

   Selenium3y.

   SQL5y.

   TDD3y.

 

Languages

   Dutch   NATIVE

   English INTERMEDIATE

   French  INTERMEDIATE