Java ontwikkelaar

Region Brussel

Java ontwikkelaar

Taakomschrijving

Ontwikkelen binnen een iteratieve en incrementele aanpak zoals scrum. Daarom zijn volgende zaken vereist:

Competenties:

 • Development ervaring in een team

 • Ervaring en openstaan voor XP technieken (collective code ownership, test driven development, pair programming, …)

 • Communicatieve vaardigheden naar teamleden en het volledige team

 • Kennis hebben van evolutionair software design (object georiënteerd design, code en design patterns,

  simplicity, ...)

 • Actief willen meedenken met de functionele analisten en feedback geven

 • Kunnen werken binnen een opgelegde architectuur en andere richtlijnen

Extra verwachtingen voorgesteld CV

 • Java ontwikkeling: Java 6.0 en hoger

 • Java enterprise ontwikkeling: JPA 2.0, JMS, Spring

 • Markup: XML, XML schema, XSLT, HTML, CSS

 • Web UI ontwikkeling: JSP, JSTL, Servlets, Spring MVC, Spring Webflow, Tiles, Javascript, JQuery

 • Java persistentie: Hibernate, JDBC

 • Webservices: SOAP, REST, JAXB, JAX-WS, JAX-RS

 • Java testing en logging: JUnit, Log4J, Mockito en Webdriver

 • Technische analyse: UML, UML tool (Enterprise Architect, Visio), design patterns, object-georiënteerde analyse en ontwerp, ERD

 • Java build en integration: Maven 2, Jenkins

 • Ontwikkelingsomgeving: Eclipse, Toad, andere tools is een plus

 • J2EE Application Servers (WebLogic versie 8 en hoger)en Tomcat

 • Versiebeheer: CVS, WinCVS, Subversion

 • Databaseontwikkeling: SQL, PL/SQL